skip navigation

Tentative Preseason Clinic & Tryout Schedule (Updated 7/21)

By tom gullen, 07/19/20, 11:30AM CDT

Share

Day  Date Rink Time  Level  Clinic # 
           
           
Tues 8/18 Winn 4:40-5:40 2013  
    Winn 5:50-6:50 2012  
           
           
Wed 19-Aug Winnetka 4:30-5:30 2013  
    Winnetka 5:40-6:40 2012  
           
           
Thursday  8/20 NSIA  4:20-5:30     
    Winnetka 4:30-5:30 2013  
    Winnetka 5:40-6:40 2012  
           
           
Friday  8/21 Winnetka 4:30-5:40 MT 1  Tryout
    Winnetka 5:50-7:00 2007 1
    Winnetka 7:10-8:20 2006 1
           
           
Saturday  8/22 Winnetka 1:10-2:20 2009 1
    Winnetka 2:30-3:40  MT 1  Tryout
    NSIA 11:10-12:20 2011 1
    NSIA 12:30-1:40 2010 1
    NSIA 1:50-3:00 2008 1
    NSIA 8:10-9:20a War  
    NSIA 9:30-11:00a War  
           
Sunday  8/23 Winnetka 11:40-12:50 MT 2-4 Tryout
    Winnetka 1:00-2:10 2009 2
    Winnetka 2:20-3:30  2007 2
    NSIA  8:50-10:00 2010 2
    NSIA  10:10-11:20 2008 2
    NSIA  11:30-12:40 2006 2
           
           
Monday  8/24 Winnetka 4:20-5:30 MT 2-4  Tryout
    Winnetka 5:40-6:50  2011 2
           
           
Tuesday  8/25 Winnetka  4:20-5:30 2007 3
    Winnetka  5:40-6:50  2006 3
           
           
Wednesday  8/26 Winnetka 4:20-5:30  2009 3
    Winnetka 5:40-6:50  2008 3
           
           
Thursda 27-Aug Winnetka 4:30-5:40  2010 3
    Winnetka 5:50-7:00 2011 3
    Winnetka 7:10-8:20  2006 4
           
           
           
           
Friday  8/28 Winnetka  4:30-5:40  2009 4
    Winnetka  5:50-7:00  2008 4
    Winnetka  7:10-8:20  2007 4
    NSIA 5:40-6:40  2011 4
    NSIA 6:50-7:50  2010 4
           
           
           
           
Saturday 29-Aug NSIA 3:10-4:10 2011 5
    NSIA 12:50-1:50 2010 5
    NSIA 2:00-3:00 2009 5
    Winnetka  10:00-11:00  2008 5
    Winnetka  11:10-12:10  2007 5
    Winnetka  12:20-1:20  2006 5
           
           
Sunday  8/30 Winnetka  11:00-12:10  2011 6
    Winnetka  12:20-1:30  2010 6
    Winnetka  1:40-2:50  2009 6
    NSIA  12:50-2:00 2008 6
    NSIA  2:10-3:20 2007 6
    NSIA  3:30-4:40 2006 6
           
Monday 31-Aug Winnetka 4:30-5:40 SQ 1  Tryout
    Winnetka 5:50-7:00 PW 1  Tryout
    Winnetka 7:10-8:20  BT Maj  Tryout
           
Tuesday  9/1 Winnetka 4:30-5:40  SQ 1 Tryout
    Winnetka 5:50-7:00 PW 1  Tryout
    Winnetka 7:10-8:20  BT Maj  Tryout
           
Wednesday  9/2 Winnetka  4:30-5:40 SQ 2-5 A-L Tryout
    Winnetka  5:50-7:00 SQ 2-5 M-Z Tryout
    Winnetka  7:10-8:20  PW2-3 Tryout
    Winnetka  8:30-9:40  BT 1-2 Tryout
           
Thursday 9/3 Winnetka  4:30-5:40 SQ 2-5 A-L Tryout
    Winnetka  5:50-7:00 SQ 2-5 M-Z Tryout
    Winnetka  7:10-8:20  PW2-3 Tryout
    Winnetka  8:30-9:40  BT 1-2 Tryout